Kiểm tra dữ liệu phân phối Poisson bằng phần mềm Minitab

Kiểm tra dữ liệu Poisson bằng phần mềm Minitab

Kiểm tra dữ liệu phân phối Poisson bằng phần mềm Minitab

Tất cả những vấn đề khó khăn có liên quan đến thống kê chúng là dữ liệu liên quan đến phân phối Poisson.

Một phân bố Poisson mô tả số lần sự kiện xảy ra trong một không gian quan sát hữu hạn. Ví dụ như: Nó có thể mô tả số lượng những khuyết điểm trong hệ thống cơ học của máy bay, số lần gọi tới trung tâm cuộc gọi, hoặc nó có thể mô tả số lượng người chết trong một tập của Game of Thrones.

Kiểm tra dữ liệu Poisson bằng phần mềm Minitab

 Nếu trong quá trình làm việc có liên quan đến “phân phối Poisson”, bạn nên sử dụng phần mềm Minitab.

Ví dụ ở đây cho chúng ta thấy rằng :Để thu thập số lượng người chết cho mỗi tập ” Game of Thrones ” hãy đặt chúng vào một bảng tính Minitab. Sau đó, chọn Stat> Thống kê cơ bản> Goodness-of-Fit thử nghiệm cho Poisson.  Khi làm thao tác này Minitab sẽ xuất ra cho bạn một bảng thống kê số liệu.

Kiểm tra dữ liệu Poisson bằng phần mềm Minitab

 

 

Phản hồi Poisson :

Dữ liệu Poisson sẽ phân tích dữ liệu theo phương pháp hồi quy. Trong Minitab, khi thực hiện bước Stat> Regression> Poisson Regression> Fit Poisson Model sẽ thực hiện phân tích hồi quy Poisson.

 

Mặc dù mô hình có thể không dự đoán chính xác được hết  “Game of Thrones “, nhưng Minitab là 1 ứng dụng tuyệt vời giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn khi làm việc liên quan đến phân phối Poisson.