Lý do không nên dùng phần mềm lậu? – lời khuyên từ các chuyên gia

lý do sử dụng phần mềm có bản quyền?

lý do sử dụng phần mềm có bản quyền?

  1. Về mặt pháp luật : Không phải lo nghĩ đến việc vi phạm luật sở hữa trí tuệ, bản quyền.

  2. Về quan hệ đối tác, khách hàng: đảm bảo hình ảnh, uy tín, vị thế của công ty và cá nhân khi làm việc với đối tác chuyên nghiệp. Đảm bảo uy tín, danh tiếng của đơn vị.

  3. Giúp ổn định tính bảo mật cao: phần mềm có bản quyền giúp cập nhật các bản vá lỗi, cập nhật driver cho phần cứng…

  4. xem thêm Cấp phép, đóng gói bản quyền Microsoft Office, Windows, SQL, Server của Microsoft.

  5. Trang bị phần mềm OEM ngay từ ban đầu. Chính là giải pháp đầu tư phần mềm có bản quyền tối ưu nhất :

–       Tránh phức tạp về pháp lý không đáng có.

–       Tránh đầu tư hợp lý hóa tốn kém sau này.

  1. Chính sách, chủ trương của nhà nước có những thay đổi rất lớn nhằm bảo vệ quyền lợi các doanh nghiệp,tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phần mềm:

–       Mức phạt vi phạm hành chánh lên đến 500,000,000 VND nếu vi phạm sở hữu trí tuệ (điều 14).

–       Mức phạt tối đa gấp 5 lần giá trị phần mềm.

–       Truy tố hình sự nếu tình tiết vi phạm nặng, vi phạm nhiều lần.