Mở rộng trung tâm dữ liệu với vRealize Cloud Management (Phần 3)

Trong phần đầu tiên của loạt bài này, chúng ta đã thảo luận về 5 Cách để Tăng cường Quản lý Hybrid Cloud. Và phần thứ hai, chúng ta đã đi sơ qua về Di chuyển qua đám mây với chi phí thấp. Vậy nên, ở phần này, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào việc mở rộng trung tâm dữ liệu của khách hàng bằng cách dùng VMware Cloud on AWS với vRealize Cloud Management. Sự kết hợp thành công của vRealize Cloud Management với VMware Cloud trên AWS đang giúp khách hàng vận hành chiến lược Hybrid Cloud và nhận được cơ sở hạ tầng và hoạt động nhất quán với tự động hóa, quản trị và hoạt động tự phục vụ.

Mở rộng Trung tâm dữ liệu

Đây là một số ví dụ về lý do tại sao các tổ chức muốn áp dụng đám mây ngoài phạm vi trung tâm dữ liệu của họ.

 • Mở rộng dấu vết hoặc đến các địa điểm mới: Nhận được thêm dung lượng cho các dự án mới để hỗ trợ doanh nghiệp hoặc mở rộng sang các khu vực địa lý mới bằng cách mở rộng trung tâm dữ liệu lên đám mây thay vì xây dựng trung tâm dữ liệu mới hoặc đầu tư vào việc cung cấp quá mức các tài nguyên hiện có.
 • Khả năng tiếp cận theo yêu cầu: Xử lý các nhu cầu năng lực không có kế hoạch, tạm thời hoặc theo mùa mà không cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng tại chỗ lớn hơn, cố định, mang lại khả năng xử lý lưu lượng giao thông tối đa đồng thời chịu chi phí vốn để duy trì công suất dự phòng.
 • Cung cấp môi trường thử nghiệm, phát triển, phòng thí nghiệm hoặc đào tạo linh hoạt: Giảm thiểu sự căng thẳng của tài nguyên tại chỗ cho các bản cập nhật ứng dụng, cài đặt công viên dịch vụ và thử nghiệm hộp cát bằng cách chuyển chúng lên đám mây công cộng thay vì liên tục tạo dựng và phá hủy môi trường.
 • Mở rộng hiện đại hóa ứng dụng cho cơ sở của khách hàng: Phát triển linh hoạt các ứng dụng đám mây mới cần tích hợp với các ứng dụng tại chỗ hoặc mở rộng các ứng dụng tại chỗ để truy cập các dịch vụ đám mây gốc.
 • Cho phép lực lượng lao động làm việc từ xa: Cho phép nhân viên làm việc từ xa và giảm bớt các hạn chế đi lại bằng cách cung cấp Cơ sở hạ tầng máy tính ảo trên đám mây.

Mở rộng trung tâm dữ liệu với vRealize Cloud Management (Phần 3) - 1

Những thách thức khi mở rộng Trung tâm dữ liệu lên đám mây

Các ví dụ được liệt kê ở trên là tất cả các lý do chính đáng để khách hàng mở rộng trung tâm dữ liệu và áp dụng phương pháp tiếp cận đám mây kết hợp. Mặc dù, khách hàng có thể đã biết rằng việc tích hợp đám mây công cộng với cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu hiện có có thể là một thách thức. Các tổ chức có thể phải đối mặt với nhiều khác biệt về kỹ thuật, quy trình và kỹ năng cần thiết để tận dụng đồng thời cả hai môi trường. Điều này nghĩa là chúng ta nên xem xét những điều sau:

 • Kiến trúc giữa môi trường tại chỗ và môi trường đám mây không khớp nhau.
 • Tái kiến trúc và tái cấu trúc các ứng dụng cho cơ sở hạ tầng đám mây công cộng là nhu cầu cần thiết.
 • Phần mềm giám sát máy ảo, mạng, lưu trữ và quản lý không tương thích.
 • Sự khác biệt trong mô hình hoạt động và không có khả năng tận dụng các chính sách quản trị, an ninh và vận hành tại chỗ đã được thiết lập.
 • Sự phức tạp của việc sử dụng nhiều công cụ quản lý để quản lý phần mềm tại chỗ và môi trường đám mây.
 • Tăng chi phí, rủi ro và độ phức tạp của việc quản lý Hybrid Cloud.
 • Không có khả năng tận dụng các công cụ, bộ kỹ năng CNTT, mô hình vận hành và bảo mật khác nhau.
 • Sự gián đoạn trong các quy trình và hoạt động kinh doanh do thiếu cơ chế khắc phục sự cố CNTT hiệu quả cho môi trường Hybrid Cloud.

Mở rộng trung tâm dữ liệu với vRealize Cloud Management (Phần 3) - 2

Cách quản lý việc mở rộng Trung tâm dữ liệu của khách hàng lên đám mây

vRealize Cloud Management có thể giúp chúng ta quản lý việc mở rộng trung tâm dữ liệu của mình lên đám mây vì nó bao gồm phạm vi hoạt động CNTT, từ thiết kế đến di chuyển các ứng dụng. Ví dụ: các nhóm CNTT có thể muốn thay đổi kích thước và chuẩn hóa các ứng dụng hiện có trước khi chuyển chúng lên đám mây. Trong trường hợp họ đang triển khai các ứng dụng mới trong trung tâm dữ liệu mở rộng, các nhóm này có khả năng muốn thiết lập các kiểm soát và giới hạn tài nguyên trước khi cung cấp và triển khai các ứng dụng mới.

Nếu khách hàng là người muốn mở rộng các trung tâm dữ liệu đang chạy các ứng dụng hiện đại hoặc mới với chi phí hợp lý, vRealize Cloud Management có đủ các khả năng toàn diện cho các hành động của Ngày 0, Ngày 1 và Ngày 2, bao gồm những điều sau:

Ngày 0: Lập kế hoạch và Đánh giá

 • Khám phá các ứng dụng và bản đồ phụ thuộc.
 • Thiết lập các kiểm soát với giới hạn tài nguyên cho mỗi dự án hoặc nhóm người dùng.
 • Tự động hóa việc cung cấp và áp dụng quản trị. vRealize Automation Cloud vượt qua phần mềm tại chỗ và VMware Cloud on AWS và thiết lập một cổng tự phục vụ.

Ngày 1: Di chuyển và theo dõi

 • Giám sát trạng thái của VMware SDDC và các đối tượng đám mây từ các ứng dụng đến cơ sở hạ tầng bằng các bảng điều khiển tích hợp và tùy chỉnh.
 • Xây dựng các mẫu cấp phép để triển khai, định cấu hình, điều phối và tích hợp khối lượng công việc, ứng dụng, máy ảo, cụm Kubernetes và không gian tên để tự động hóa nhất quán.
 • Tự động hóa kiểm tra tuân thủ cho VM, Máy chủ lưu trữ, vCenter và vSwitches dựa trên các tiêu chuẩn ngành mới nhất hiện nay, chẳng hạn như PCI, HIPPA, DISA, FISMA, ISO và CIS, với sáu mẫu có sẵn.

Ngày 2: Vận hành

 • Khắc phục sự cố về hiệu suất, tắc nghẽn, chỉ số, sự kiện, nhật ký máy và lưu lượng của đám mây kết hợp.
 • Tối ưu hóa môi trường bằng cách thu hồi các tài nguyên bị lãng phí. Với vRealize Operations Cloud, khách hàng có thể thấy những máy ảo nào được xác định là có thể khôi phục và nếu được giải quyết, chúng có thể giải phóng dung lượng để chạy khối lượng công việc bổ sung mang lại giá trị kinh doanh. Hệ thống sẽ tự động xác định các máy ảo đã tắt và không hoạt động, các máy ảo có ảnh chụp nhanh cũ và các đĩa bị lỗi.
 • Các máy ảo có quyền hạn (VM) cung cấp các khuyến nghị có thể hành động để giải quyết các máy ảo quá khổ và nhỏ hơn. Điều này sẽ giúp cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa công suất bằng cách tập trung vào phân tích sử dụng tài nguyên dựa trên xu hướng lịch sử.

Chúng ta có thể thấy rằng vRealize Cloud Management cung cấp rất nhiều thứ để giúp tối ưu hóa môi trường Hybrid Cloud. Không những thế, khách hàng còn có thể tự mình thử các khả năng trong phòng thí nghiệm Vận hành VMware Cloud on AWS với vRealize Cloud Management.Mở rộng trung tâm dữ liệu với vRealize Cloud Management (Phần 3) - 3

Ví dụ về khách hàng đạt được thành công

IHS Markit là một khách hàng đã sử dụng VMware vRealize Automation để cung cấp cơ sở hạ tầng tự phục vụ cho các nhà phát triển của mình thông qua đám mây riêng. Họ muốn tiến thêm một bước nữa với tùy chọn nền tảng như một dịch vụ trên đám mây công cộng. Công ty đã quyết định sử dụng VMware Cloud on AWS để mở rộng môi trường VMware vSphere tại chỗ vào đám mây AWS và sử dụng VMware vRealize Automation Cloud để tự động hóa và quản trị đa đám mây.

Mở rộng trung tâm dữ liệu với vRealize Cloud Management (Phần 3) - 4

 

Ngoài ra, IHS Markit còn có được khả năng hiển thị và cho phép hoạt động nhất quán trên các đám mây với VMware vRealize Operations. Các hoạt động tự vận hành kết hợp AI và ML để cung cấp phân tích thời gian thực và các đề xuất có thể hành động giúp nhóm IHS Mar kit chủ động lập kế hoạch, mở rộng quy mô và tối ưu hóa các đám mây của mình.

Tóm lại

Dù mọi thứ có thay đổi, những người trong đội ngũ VMware luôn sẵn sàng giúp khách hàng thích nghi. vRealize Cloud Management cùng với VMware Cloud on AWS sẽ trao toàn quyền kiểm soát và linh hoạt cho tổ chức để định hướng bằng những sáng kiến mở rộng trung tâm dữ liệu.

Để mọi thứ dễ dàng hơn, VMware cam kết sẽ mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về việc tiêu dùng tại chỗ và SaaS, đăng ký kết hợp của cả hai chỉ trong một giấy phép duy nhất. Nó được gọi là VMware vRealize Cloud Universal. Nó cho phép khách hàng áp dụng mô hình ưu tiên đám mây theo tốc độ của riêng mình. Đồng thời, nó cũng bảo vệ các khoản đầu tư hiện có cũng như linh hoạt cho phần mở rộng trung tâm dữ liệu trong lịch trình áp dụng đám mây dễ thay đổi.

Biên dịch bởi Tuyết Hiền – Iworld.com.vn