Nâng cấp lên ESET Remote Administrator 6 trên một máy chủ mới

Iworld – Nâng cấp lên ESET Remote Administrator 6 trên một máy chủ mới.

1.Cài ESET Remote Administrator 6 trên máy chủ mới.

2.Xuất file backup.

a. DownLoad ESET Remote Administrator Migration Tool.

b. Giải nén Win32 và chạy Migration Tool.

c. Chọn Export ->Next.

d. Chọn I accept the terms in the license agreement -> Next.

e. Chọn Next.

f. Tạo 1 thư mục mới với tên ERA 5 database. Trong mục cửa sổ ERA Migration Tool -> Browse -> ERA 5 database -> File name -> Save -> Next.

g.Finish.

3.Chuyển thự mục đã xuất từ Migration Tool ERA đến máy chủ mới.

4.Tải ESET Remote Administrator Migration Tool và chạy trên máy chủ mới.

5.Select Import, and click Next.

6.Chọn I accept the terms in the license agreement -> Next.

7.Nhập địa chỉ IP và port của máy chủ.

8.Nhập Administrator username  Password ->Next.

9.Trong Browse -> chọn thực mục đã backup từ bước 2.

10.Check Event Logs -> Next.

11.Next.

12.Vào Savepasswords để xuất các mật khẩu mới.

13.Trong ERA Migration tool -> Save script -> Finish.

14.Thêm client trong ERA.

15.Đẩy ERA Agent tới máy tính client.

16.Cài đặt ESET EndPoint.

Video hướng dẫn chi tiết:

Thái Kiệt

Theo Iworld.com.vn

more recommended stories