Thông báo ngừng cung cấp Windows Server 2012- Ra mắt Server 2016

Thông báo ngừng cung cấp Windows Server 2012-Ra mắt Windows Server 2016

Thông báo chính thức của Microsoft về việc ngừng cung cấp Windows Server 2012 R2 + System Center 2012 R2 và bắt đầu cung cấp phiên bản mới Windows Server 2016 và System Center 2016

Donwload văn bản tại đây: Thong-bao-ngung-cung-cap-winserver-2012

Datasheet: 2016 Licensing datasheet

windows server 2016
Win Server 2016

Download Win Server 2016 như thế nào?

Cách 1: dùng thử 180 ngày theo link sau https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2016

Cách 2: Nếu có tài khoản Microsoft có bản quyền đã mua Win Server 2016 truy cập vào VLSC theo HD sau

Mua Win Server bản quyền