Search Results for: ptc

Nền tảng Vuforia từ PTC sẽ hỗ trợ Vuzix M300 Smart Glasses

Nền tảng Vuforia từ PTC sẽ hỗ trợ Vuzix M300 để phát triển ứng dụng.

PTC Creo Product Insight cải tiến IoT thiết kế sản phẩm

Tích hợp với Internet of Things (IoT) của ThingWorx®, PTC Creo Product Insight cải tiến.

PTC mở rộng công nghệ IoT ThingWorx 8 vừa ra mắt

PTC đã thông báo từ LiveWorx®17 phiên bản mới nhất của ThingWorx® IoT – ThingWorx.

PTC thông báo ứng dụng sản xuất ThingWorx mới

PTC thông báo tại LiveWorx®17 việc ra mắt các ứng dụng sản xuất ThingWorx mới..

3D Systems sử dụng nền tảng ThingWorx từ PTC để kết nối 3D Printers

3D Systems sử dụng nền tảng ThingWorx để kết nối 3D Printers. Tăng cường bảo.

PTC và ANSYS hợp tác xây dựng công nghệ mô phỏng trên nền tảng IoT

PTC và ANSYS hợp tác xây dựng công nghệ mô phỏng trên nền tảng IoT.

PTC nâng cấp nền tảng Vuforia cho các thiết bị Tango-Enabled

    PTC nâng cấp nền tảng Vuforia cho các thiết bị Tango-Enabled Vision Summit.

PTC Kepware Cung cấp dữ liệu công nghiệp cho Microsoft Azure
PTC Kepware Cung cấp dữ liệu công nghiệp cho Microsoft Azure

PTC Kepware Cung cấp dữ liệu công nghiệp cho Microsoft Azure Giải pháp IoT công.

PTC và ANSYS để phát triển giải pháp mô phỏng kỹ thuật số cho Internet công nghiệp của sự vật
PTC và ANSYS để phát triển giải pháp mô phỏng kỹ thuật số cho Internet công nghiệp của sự vật

PTC và ANSYS để phát triển giải pháp mô phỏng kỹ thuật số cho Internet.

PTC và EY hợp tác triển khai giải pháp IoT

Sự cộng tác nhằm hỗ trợ Quản lý Vòng đời Sản phẩm Cuối cùng (End-to-End.