PTC chính thức phát hành PTC Mathcad Prime 4.0

 

Hôm nay PTC chính thức phát hành PTC Mathcad Prime 4.0. PTC Mathcad Prime 4.0 là một trong các sản phẩm chủ lực của chúng tôi, các phép toán giờ đây được bảo mật tốt hơn cũng như dễ dàng cho người sử dụng hơn.

Các cãi tiến quan trọng bao gồm :

  • Content Protection: share your calculations without exposing your IP
  • Interoperability with 3rd-party applications: MS Word and others
  • Improved usability: equation wrapping
  • Improved performance: manage large worksheets more effectively

Chi tiết bản nâng cấp

more recommended stories