Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) là gì?

Iworld.com.vn gửi tới độc giả khái niệm về Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM)

Định nghĩa

Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) là phần mềm nâng cao nhận thức về bảo mật của môi trường CNTT, bằng cách kết hợp quản lý thông tin bảo mật (SIM) và quản lý sự kiện bảo mật (SEM). Các giải pháp SIEM tăng cường khả năng phát hiện mối đe dọa, tuân thủ và quản lý sự cố bảo mật, thông qua việc thu thập và phân tích các nguồn, dữ liệu sự kiện bảo mật lịch sử và thời gian thực.

Các khả năng chính của SIEM cung cấp một loạt các thu thập và quản lý sự kiện nhật ký, tăng khả năng phân tích các sự kiện nhật ký và dữ liệu khác trên các nguồn khác nhau và khả năng hoạt động bao gồm quản lý sự cố, bảng điều khiển và báo cáo.

SIEM cũng cung cấp tính năng tổng hợp dữ liệu trên toàn bộ mạng doanh nghiệp và chuẩn hóa dữ liệu đó, để phân tích thêm. Ngoài ra, SIEM giúp kích hoạt tính năng giám sát bảo mật, giám sát hoạt động của người dùng và tuân thủ.

Cách SIEM hoạt động

Chức năng cốt lõi của SIEM là phát hiện mối đe dọa và quản lý mối đe dọa. SIEM hỗ trợ khả năng ứng phó sự cố cho Trung tâm điều hành an ninh (SOC), bao gồm phát hiện mối đe dọa, điều tra, săn lùng mối đe dọa, cũng như các hoạt động ứng phó và khắc phục. SIEM thu thập và kết hợp dữ liệu từ các nguồn sự kiện trên khuôn khổ bảo mật và CNTT của tổ chức, bao gồm hệ thống máy chủ lưu trữ, mạng, tường lửa và thiết bị bảo mật chống vi rút. Nó thực hiện phân tích dữ liệu được thu thập trên các đầu cuối, mạng và đám mây, dựa trên các quy tắc bảo mật và phân tích nâng cao, để xác định các vấn đề bảo mật tiềm ẩn trong doanh nghiệp.

Khi một sự cố hoặc sự kiện được xác định, phân tích và phân loại, thì SIEM cung cấp các báo cáo và thông báo cho các bên liên quan trong tổ chức. Ngoài ra, SIEM giúp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ quy định, bằng cách cung cấp cho kiểm toán viên cái nhìn về tình trạng tuân thủ của tổ chức của họ, thông qua khả năng giám sát và báo cáo liên tục.

5 Lợi ích của Giải pháp SIEM

1. Săn tìm và phát hiện mối đe dọa

Việc sử dụng một SIEM thông minh là chìa khóa, để quản lý các chiến lược, chiến thuật và hoạt động của việc săn lùng mối đe dọa trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tinh vi. Tích hợp hiệu quả SIEM như là trung tâm làm việc, với các công cụ điều tra mối đe dọa là rất quan trọng, để cải thiện góc nhìn về các mối đe dọa tiềm ẩn.

2. Giảm thời gian phản hồi khi sử dụng tính năng nâng cao trong nhận thức tình huống

SIEM có thể khai thác sức mạnh của trí thông minh về mối đe dọa toàn cầu, để cho phép phát hiện nhanh chóng các sự kiện liên quan đến thông tin liên lạc với các địa chỉ IP đáng ngờ hoặc độc hại. Các đường dẫn tấn công và các tương tác trong quá khứ, có thể được xác định nhanh chóng, giảm thời gian phản hồi để xử lý nhanh hơn các mối đe dọa đối với môi trường.

3. Tích hợp và khả năng hiển thị theo thời gian thực

Tích hợp trên cơ sở hạ tầng bảo mật của bạn mang lại mức độ hiển thị trong thời gian thực về tình hình an ninh của tổ chức bạn

4. Nguồn lực cho bảo mật

Đối mặt với sự đa dạng và khối lượng ngày càng tăng của các mối đe dọa, đội ngũ hoạt động bảo mật tiếp tục là mối quan tâm. Một máy chủ SIEM duy nhất có thể hợp lý hóa quy trình làm việc, bằng cách sử dụng dữ liệu nhật ký đa nguồn, để tạo một báo cáo duy nhất đề cập đến tất cả các sự kiện bảo mật có liên quan. Trải nghiệm người dùng giúp nhà phân tích tập trung tăng tính linh hoạt, dễ tùy chỉnh và phản hồi nhanh hơn cho các nhà điều tra. Các doanh nghiệp có nguồn lực an ninh mạng hạn chế, nhận thấy khả năng quản lý mối đe dọa của SIEM là rất có giá trị.

5. Lợi ích của Tuân thủ

SIEM cũng cung cấp các nhiệm vụ tuân thủ có lợi như đơn giản hóa việc kiểm toán và quản trị.

Các phương pháp hay nhất về SIEM

Thiết lập phạm vi của bạn – Xác định phạm vi triển khai SIEM của bạn. Xây dựng các quy tắc dựa trên chính sách, xác định các hoạt động và ghi nhật ký mà phần mềm SIEM sẽ giám sát. Sử dụng chính sách đó và so sánh các quy tắc của nó với các yêu cầu tuân thủ bên ngoài, để xác định điều cần thiết để báo cáo, mà tổ chức của bạn yêu cầu.

Quy tắc – Phần mềm SIEM trình bày bộ quy tắc tương quan được cấu hình trước của riêng nó. Nhóm bảo mật của bạn có thể tinh chỉnh phần mềm theo nhu cầu của tổ chức bạn, bằng cách bật mọi thứ theo mặc định, quan sát hành vi và xác định các cơ hội điều chỉnh, để tăng hiệu quả phát hiện và giảm khai báo giả.

Xác định các yêu cầu tuân thủ – Việc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ là một lợi ích quan trọng đối với hầu hết các tổ chức sử dụng SIEM. Một tổ chức nên phân tích khả năng của phần mềm, thực hiện tuân thủ cụ thể theo yêu cầu, đáp ứng các yêu cầu đánh giá của tổ chức.

Giám sát quyền truy cập vào tài nguyên quan trọng – Một công cụ SIEM phải giám sát các khía cạnh khác nhau của tài nguyên, bao gồm địa chỉ đặc quyền và mô hình quản trị, hành vi bất thường của người dùng trên hệ thống, đăng nhập từ xa và lỗi hệ thống.

Bảo vệ ranh giới mạng – Tất cả các khu vực dễ bị tấn công trên mạng phải được giám sát bởi SIEM, bao gồm tường lửa, bộ định tuyến, cổng và điểm truy cập không dây.

Kiểm tra SIEM của bạn – Các chỉ số cảnh báo quan trọng và cấu hình SIEM được tạo ra, khi tiến hành chạy thử nghiệm triển khai SIEM và đánh giá cách nó phản ứng.

Thực hiện Kế hoạch ứng phó – Sự cố an ninh chỉ có thể được xử lý kịp thời thông qua việc sử dụng một kế hoạch ứng phó sự cố. Các tổ chức nên lập kế hoạch cách nó sẽ cảnh báo cho nhân viên sau khi có cảnh báo SIEM.

McAfee SIEM

Năm 2020, Gartner Peer Insights đã mô tả McAfee là “Tiếng nói của khách hàng” cho cả giải pháp SIEM và DLP cho doanh nghiệp. Sự lựa chọn khách hàng của Gartner Peer Insights, dựa trên phản hồi và xếp hạng từ các chuyên gia và người dùng cuối, cách họ triển khai hoặc sử dụng các giải pháp DLP và SIEM của McAfee.

Các giải pháp SIEM của McAfee sử dụng nhận thức tình huống theo thời gian thực để xác định, hiểu và phản ứng với các mối đe dọa. McAfee SIEM phát hiện và ưu tiên quản lý các sự cố bằng một giải pháp SIEM.

Các giải pháp SIEM của McAfee:

Đơn giản hóa hoạt động – Các nội dung bảo mật tích hợp và khung tuân thủ được nhúng, giúp đơn giản hóa các hoạt động tuân thủ và phân tích

Biện pháp bảo mật – Cải thiện hiệu quả của tổ chức của bạn, thông qua khả năng hiển thị liên tục, phân tích đưa ra hành động

Phương pháp tiếp cận tích hợp – Một thiết kế có thể mở rộng và tích hợp với hơn ba chục đối tác, hàng trăm nguồn dữ liệu tiêu chuẩn hóa và thông tin tình báo về mối đe dọa trong ngành.

Các thành phần chính của giải pháp McAfee SIEM

Trân trọng cám ơn quý độc giả./.

Bài đọc tham khảo thêm cho bạn

Biên dịch: Lê Toản – Iworld.com.vn