Dùng thử miễn phí ngay hôm nay

Lớp phòng thủ sâu

Bảo mật lớp Network một cách mạnh mẽ, được tích hợp vào Network Fabric của đám mây cho phép bạn kiểm tra lưu lượng truy cập vào và ra.

Vượt xa hơn khả năng ngăn chặn xâm nhập của hệ thống (IPS) thông thường, sản phẩm này bao gồm vá lỗi ảo và khả năng phát hiện trước khi bị xâm phạm và khai thác như một phần của nền tảng bảo mật điện toán đám mây vững chắc.

Tầm bảo mật rộng mà không bị gián đoạn

Cách triển khai đơn giản, linh hoạt cho phép bạn nhanh chóng bảo vệ mạng lưới ở nơi cần thiết, mà không làm gián đoạn ứng dụng hoặc hoạt động kinh doanh của bạn

Tăng độ tuân thủ

Được tổ chức nghiên cứu của Trend Micro hỗ trợ, sự hiểu biết về mối đe dọa tân tiến của chúng tôi được tích hợp với các giải pháp để cung cấp bảo vệ Network theo cấp doanh nghiệp, cho phép bạn có cái nhìn và quyền kiểm soát bao quát, cũng như nhanh chóng đạt các yêu cầu về tuân thủ.

Thông tin sản phẩm: Network Security

Sách Trắng: Nghệ thuật phát hiện lỗ hổng bảo mật

Triển khai một cách minh bạch mà không gây gián đoạn

Với phương thức tiếp cận triển khai tức thời và minh bạch của sản phẩm, phù hợp với cấu trúc đám mây sẵn có của bạn, Trend Micro Cloud One™ – Network Security cho phép bạn bắt đầu kiểm tra lưu lượng ngay lập tức, mà không gây gián đoạn các ứng dụng hoặc kết nối mạng có sẵn trong doanh nghiệp.

Khác với tường lửa, bạn không cần xem phương thức bắt tay ba nước, hay lúc bắt đầu hoặc kết thúc của lưu lượng. Bạn có thể bắt đầu kiểm tra sự ra và vào khi lưu lượng đang chạy, nhận được sự bảo vệ ngay lập tức.

Bảo vệ Network một cách chủ động, dễ thực hiện

Với phương thức chặn chủ động, Network Security sẽ cho ngừng và thông báo đến bạn khi có bất kì xâm nhập, để bạn có thể thực hiện bước tiếp theo. Chủ động chặn mối đe dọa, phát hiện và ngăn chặn xâm nhập, cũng như chặn giao tiếp truyền về.

Tận dụng hiểu biết nâng cao về mối đe dọa và phân tích giao thức, phát hiện sự bất thường, chỉ điểm ngăn chặn khai thác (IOC), cũng như phương thức dựa trên chữ ký truyền thống,  Network Security phát hiện và bảo vệ trước toàn bộ các cấp và kỹ thuật tấn công trong một đợt tấn công cụ thể.
Hãy liên hệ với chúng tôi

Ngay  lập tức bảo vệ sâu và rộng cho Network của bạn

 Nhanh chóng đạt bảo mật lớp Network theo cấp của tập đoàn, để bảo vệ mọi thứ trong môi trường đám mây ảo riêng của bạn (VPC). Bằng cách chạy trong Network Fabric của đám mây, bạn có thể bảo vệ cơ sở hạ tầng và các phân đoạn mạng nhanh chóng cũng như đơn giản bằng phương thức bảo vệ có thể thực hiện được, mà không làm chậm hoạt động hoặc lưu lượng mạng của mình.

Biên dịch bởi Thanh Hiền – Iworld.com.vn