Sao lưu dữ liệu vào Dropbox trong Uranium backup

Cùng Iworld.com.vn tìm hiểu về cách sao lưu dữ liệu vào Dropbox trong Uranium backup

Tính năng có sẵn trong tất cả các phiên bản thương mại của Uranium Backup. Hỗ trợ Dropbox được giới hạn trong gói miễn phí.

Để sao lưu dữ liệu của bạn vào Dropbox Basic hoặc Dropbox Business, dịch vụ lưu trữ đám mây, bước đầu tiên là tạo một bộ sao lưu mới:

Thêm các phần tử bạn muốn sao lưu:

Thêm Cloud Backup common Destination:

Chọn Dropbox:

Nhấp vào Connect:

Chỉ định thông tin xác thực truy cập của tài khoản Dropbox của bạn:

Chọn thư mục nơi dữ liệu sẽ được lưu trữ. Bạn cũng có thể tạo các thư mục mới nếu cần:

Bạn đã sẵn sàng thực hiện sao lưu đám mây đầu tiên của mình vào Dropbox:

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác về Uranium tại đây

Biên dịch bởi Thanh Bình – Iworld.com.vn