So sánh sự khác biệt giữa các giải pháp của Keyshot

So sánh sự khác biệt giữa các giải pháp của Keyshot

So sánh sự khác biệt giữa các giải pháp của Keyshot

Bộ sản phẩm Keyshot bao gồm KeyShot CAD, KeyShot HD, KeyShot Pro, KeyShot Pro Floating và KeyShot Enterprise. Mỗi giải pháp đều chứa đựng những tính năng riêng biệt. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn thấy được sự khác biệt. Từ đó đưa ra sự lựa chọn phù hợp cho mục đích sử dụng của bạn.

 

So sánh sự khác biệt giữa các giải pháp của Keyshot.

  •  KeyShot CAD là một phiên bản đặc biệt của KeyShot. Được đi kèm với chương trình mô hình 3D hoặc CAD
  • KeyShot HD là phiên bản cơ sở của KeyShot
  • KeyShot Pro với khả năng tạo dựng nhanh chóng cùng ánh sáng, màu sắc và chất liệu trung thực
  • Keyshot Pro Floating cho phép Keyshot vận hành trên nhiều máy
  • Keyshot Enterprise bao gồm nhiều giải pháp trong một. Bao gồm KeyShot Pro Floating, Animation, KeyShotVR, Siemens NX plugin and Network Rendering

 

 

KeyShot CAD

KeyShot HD KeyShot Pro KeyShot Pro Floating

KeyShot Enterprise

20+ 3D file format support

3rd party plugins  
Progressive global illumination
Image-based lighting (HDRI)
Physical lighting (Area, Point, IES)
Scientifically accurate material types
500+ material presets
50+ HDRI lighting environments
Pantone, RAL and CIE Lab colors
Axalta Paints
Mold-Tech textures
Bump, normal, specular, opacity maps
Interactive label placement
Procedural textures
Interactive scene tree
Full interactive camera controls
Unlimited real-time resolution
Unlimited output resolution
KeyShot online library access
Material Graph    
Geometry Viewer/Editor    
Scripting    
Region rendering (realtime/offline)    
Render queue    
HDRI Editor    
View sets    
Scene sets    
Render passes    
Render layers    
NURBS ray-tracing    
Perspective matching    
Sun & Sky generator    
ZPR/STL/OBJ output    
Camera, part & material animation    
Multiple turntable animations    
Movie output (Quicktime, AVI, FLV)    
Flexlm server license (Windows, Mac OS X, Linux)      
Floating license manager/borrowing      
Interactive, HTML KeyShotVR output        
32 Cores Network Rendering        
Siemens NX plugin        

more recommended stories