Sử dụng ESET Rogue Application Remover (ERAR)

IWorld – Sử dụng ESET Rogue Application Remover (ERAR).

Máy tính của bạn đang dính một phần mềm giả mạo hoặc mộ phần mềm đã thay đổi registry của bạn.

1.Tải chương trình ESET Rogue Application Remover (ERAR) về máy tính.

DOWNLOAD 32bit

DOWNLOAD 64bit

2.Chạy chương trình ESET Rogue Application Remover (ERAR).

3.Chọn Accept.

4.Gõ mộ phím bất kì để thoát -> Hoàn thành.

Thái Kiệt

Theo Iworld.com.vn

more recommended stories