Sự khác biệt giữa Splashtop Business Access và Splashtop Remote Support là gì?

iworld.com.vn so sánh sự khác biệt giữa Splashtop Business Access và Splashtop Remote Support

Giống nhau

Splashtop Business Access dành cho các cá nhân hoặc nhóm truy cập từ xa vào máy tính của họ. Nó được định giá bởi người dùng.

Splashtop Remote Support cho các chuyên gia CNTT hoặc MSP hỗ trợ từ xa máy tính của khách hàng của họ. Nó được định giá bằng máy tính.

Khác nhau

Vui lòng tham khảo các trang sau để hiểu rõ hơn về các mô hình sử dụng, tính năng và giá cả khác nhau:

  • Trang chủ Splashtop
  • Trang sản phẩm Splashtop Business Access
  • Trang sản phẩm Splashtop Remote Support

Có một số khác biệt kỹ thuật bổ sung giữa Splashtop Business Access và Splashtop Remote Support phát triển từ các kiến ​​trúc khác nhau của chúng:

Splashtop Business Access

 

Splashtop Remote Support

 

Streamer có thể được triển khai với mã triển khai. Cũng có thể sử dụng trình phát trực tuyến tiêu chuẩn với đăng nhập ID Splashtop. Streamer phải được triển khai với mã triển khai. Không thể sử dụng trình phát trực tiếp tiêu chuẩn với đăng nhập ID Splashtop.
Quyền truy cập được định cấu hình cho từng máy tính riêng lẻ, từng quyền một. Quyền truy cập được định cấu hình cho mỗi người dùng hoặc mỗi nhóm người dùng.

Đối với mỗi người dùng hoặc nhóm người dùng, bạn có thể cấp quyền truy cập vào các máy tính và / hoặc nhóm máy tính cụ thể.

Quyền truy cập có thể được cấp cho bất kỳ người dùng nào trong nhóm Quyền truy cập doanh nghiệp của bạn hoặc bất kỳ tài khoản Quyền truy cập doanh nghiệp nào khác.  

Chỉ những người dùng trong tài khoản Remote Support của Splashtop mới có thể truy cập vào máy tính của nó.

Người dùng phụ có thể được thêm vào nhóm Remote Support. (Người dùng thứ cấp chỉ có sẵn trong Remote Support Premium.)

 

 

Đối với khách hàng hiện tại

Splashtop Business Access trước đây có tên là Splashtop Business.

Splashtop Remote Support trước đây có tên là Splashtop Business for Remote Support.

Giá cả và các điều khoản mà bạn đã đăng ký ban đầu không thay đổi đối với bạn. Bạn có thể tiếp tục gia hạn với cùng mức giá và sử dụng sản phẩm với các điều khoản như khi bạn đăng ký lần đầu. Chúng tôi đang tiếp tục cải tiến sản phẩm và thêm các tính năng mới.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm mới hoặc thực hiện chuyển đổi, chỉ cần cho chúng tôi biết.

Biên dịch bởi Trinh Minh-iworld.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Truy cập từ xa vào phần mềm Revit sử dụng Splashtop

Truy cập phần mềm AutoCAD từ xa sử dụng Splashtop

Review, đánh giá sản phẩm Splashtop Business Pro

more recommended stories