Symantec DLP: Đừng bao giờ để đối thủ sở hữu dữ liệu của bạn!

Data Loss Prevention (DLP) là gì?
DLP là một công nghệ bảo mật nội dung giúp giải quyết ba vấn đề chính về thông tin của doanh nghiệp:

Dữ liệu được lưu trữ ở đâu?
Dữ liệu được sử dụng như thế nào?
Làm thế nào để bảo vệ dữ liệu khỏi bị mất cắp?

Data Loss Prevention Solution

Các thị trường hàng đầu trong Data Loss Prevention Solution
Với Symantec Data Loss Prevention Solution, bạn có thể quản lý nơi dữ liệu được lưu trữ trên các môi trường điện toán đám mây, di động và tại chỗ của bạn; giám sát dữ liệu được sử dụng như thế nào trong và ngoài mạng công ty của bạn; và bảo vệ nó khỏi bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp.
Các tính năng chính
Symantec mở rộng phòng chống mất mát dữ liệu trên cloud và trên tất cả các kênh có nguy cơ cao mất dữ liệu. Do đó doanh nghiệp có thể quản lý, giám sát, bảo vệ thông tin hoàn toàn và có hiệu quả hơn.
Quản lý nơi dữ liệu được lưu trữ trên các môi trường điện toán đám mây, di động và tại chỗ của bạn
Giám sát dữ liệu nào đang được sử dụng, cho dù nhân viên của bạn kết nối hay tắt mạng
Bảo vệ dữ liệu không bị rò rỉ hoặc bị đánh cắp bất kể nó được lưu trữ ở đâu vầ sử dụng như thể nào
Các tính năng mới
Việc thông tin chuyển lên cloud làm tăng mối lo ngại về an ninh và bảo mật. Symantec DLP giúp bạn giải quyết hoàn toàn những lo lắng, bảo đảm bảo mật dữ liệu, chống thất thoát dữ liệu và bạn yên tâm sử dụng lợi thế của cloud

Quản lý, điều khiển cloud email và lưu trữ.
DLP Cloud Prevent for Microsoft Office 365 tích hợp với dịch vụ lưu trữ email của Microsoft, Exchange Online, cung cấp cho bạn quyền kiểm soát các email nhạy cảm được gửi bởi người dùng trong doanh nghiệp.

DLP Cloud Storage là một sản phẩm mới cho cloud, cho phép bạn giám sát chặt chẽ các tập tin nhạy cảm mà người dùng doanh nghiệp lưu trữ và chia sẻ .

The Cloud file Sync và Share có tính năng giám sát và ngăn chặn người dùng đồng bộ hóa các tập tin nhạy cảm từ máy tính của họ lên cloud lưu trữ bao gồm Box, DropBox, Google Drive, Hightail, iCloud và Microsoft OneDrive.

Dễ dàng triển khai trên cloud hoặc theo nhu cầu
Hỗ trợ Amazon Web Services (AWS) cho phép triển khai nhanh chóng DLP trong AWS Cloud. Sau khi triển khai, bạn có thể dễ dàng kiểm soát, theo dõi và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trong AWS.

Hỗ trợ Single-Server cho phép nhanh chóng triển khai các máy chủ quản lý DLP, máy chủ nội dung, và cơ sở dữ liệu Oracle trên một máy chủ vật lý duy nhất cho các văn phòng chi nhánh hoặc các tổ chức nhỏ, và làm giảm đầu tư phần cứng và chi phí bảo trì.

Lợi ích chính
Giữ an toàn thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp. Phương pháp tiếp cận toàn diện của Symantec giúp bảo vệ thông tin bao quát khi mà ngày càng có nhiều các cuộc tấn công có mục tiêu, và việc khai thác lỗ hổng theo thói quen người dùng ngày càng phát triển.

Mở rộng phạm vi của các khả năng phòng chống mất mát dữ liệu: bao gồm các môi trường điện toán đám mây và các thiết bị di động.

Mở rộng chính sách an ninh và tuân thủ vượt ra ngoài mạng riêng của bạn.

Mang đến tổng chi phí sở hữu thấp với các phương pháp đã được chứng minh triển khai, chính sách và các công cụ trực quan quản lý sự cố, và bao quát toàn diện trên tất cả các kênh có nguy cơ cao của bạn.

Chi tiết thêm về sản phẩm:
https://www.symantec.com/data-loss-prevention/

more recommended stories