Giới thiệu Adobe InDesign CC bản quyền

  Adobe InDesign CC là gì? Adobe InDesign là một giải pháp bố cục trang.

Em Software thông báo thay đổi chính sách cấp phép plugins cho InDesign

Em Software đang thực hiện một thay đổi lớn về cách cấp phép cho tất.