V-Ray 3.x for Rhino đã được phát hành

V-Ray  for Rhino cung cấp các hình dung chuyên nghiệp cho một giải pháp nghệ.

GIỚI THIỆU V-RAY 3.5 CHO MAYA
V-Ray 3.5 for Maya đã được phát hành

GIỚI THIỆU V-RAY 3.5 CHO MAYA   Ánh sáng thích ứng nhanh và các cải.

V-RAY PHÁT HÀNH FREE UPDATE CHO MODO 10.2

V-RAY PHÁT HÀNH FREE UPDATE CHO MODO 10.2 V-RAY vừa phát hành FREE UPDATE cho.

Khuyến mãi V-ray for Sketchup giảm 50% và nâng cấp miễn phí

Khuyến mãi V-ray for Sketchup giảm 50% và nâng cấp miễn phí Download chương trình.

Phát hành mới V-Ray 3.4 for 3ds Max và Maya

Cập nhật miễn phí đang có sẵn cho V-Ray 3.x dành cho 3ds Max và.

V-Ray for MODO chính thức phát hành

V-ray đã có sẵn thêm phiên bản MODO dành cho  artists và designers. Để chào mừng.

V-Ray 3.3 for NUKE đã được phát hành

V-Ray 3.3 là giải pháp rendering đầy đủ tính năng nhất  cho Nuke, Nuke và.

V-Ray 3.3 for Maya được cập nhật

Người sử dụng điều đầu tiên chúng ta sẽ nhận thấy là tốc độ. Hầu.

Tư vấn và mua bản quyền V-ray ở đâu?

V-Ray là một thương hiệu của Chaos Software Ltd, V-Ray cung cấp phần mềm hỗ trợ.

Hướng dẫn sử dụng bảng Settings Vray

Để bắt đầu đọc bài viết về bảng Setting Vray này mình có một số.