Tư vấn mua bản quyền PTC Creo Parametric

PTC Creo Parametric là gì? Creo là 1 trong những phần mềm đi đầu trong.