Cấp phép, đóng gói bản quyền Microsoft Office, Windows, SQL, Server

Các phương thức cấp phép, đóng gói bản quyền Microsoft Các phương thức cấp phép,.

Hướng dẫn chọn mua sản phẩm Windows 10 OEM và FPP

   Những thay đổi trong Windows Retail License Microsoft luôn nỗ lực để đơn giản.