Khách hàng không hài lòng với việc thay đổi của Autodesk

Báo cáo khảo sát Autodesk Subscription. Autodesk đã công bố rằng giấy phép vĩnh viễn mới.