Kaspersky Safe Kids (Kaspersky Total Security 2017)

Sự kiểm soát của cha mẹ trong bộ sản phẩm Kaspersky ở mức đầu vào.

Đánh giá về Kaspersky Total Security 2017

Giống bộ phần mềm phòng chống virus, Kaspersky Total Security đã có một cải tiến.