Khuyến mãi V-ray for Sketchup giảm 50% và nâng cấp miễn phí

Khuyến mãi V-ray for Sketchup giảm 50% và nâng cấp miễn phí Download chương trình.

Các câu hỏi thường gặp khi mua SketchUp

Sketchup là một ứng dụng phần mềm 3D cho một phạm vi đa dạng của các chuyên gia.

Nâng cấp và gia hạn SketchUp

Bắt đầu với SketchUp Pro 2013, SketchUp đang cung cấp các tính cải tiến thường.

Windows 8 sẽ được phát hành ngày 26/10/2012

Cùng với Windows 8, hệ điều hành Windows RT và có thể là cả máy.