Cấp phép, đóng gói bản quyền Microsoft Office, Windows, SQL, Server

Các phương thức cấp phép, đóng gói bản quyền Microsoft Các phương thức cấp phép,.

Hướng dẫn chọn mua sản phẩm Windows 10 OEM và FPP

   Những thay đổi trong Windows Retail License Microsoft luôn nỗ lực để đơn giản.

Giải pháp hệ điều hành Windows và Office các phiên bản OEM, OLP cho doanh nghiệp

Microsoft có 2 hình thức cấp giấy phép là OEM và OLP : OEM (Original Equipment.