Mua phần mềm CAD nên chọn Subcription (thuê bao) hay Vĩnh viễn?

Chọn phương thức thanh toán phù hợp với bạn 09/07/2015  Lựa chọn chương trình CAD.

ZWCAD sẽ tiếp tục cung cấp bản quyền vĩnh viễn

12/08/2015 Gần đây một số công ty CAD tuyên bố về việc dần dần chuyển đổi.