Giái pháp giám sát PRTG: Đảm bảo các thông báo được gửi đến đúng đối tượng

Iworld.com.vn – Các thông báo có độ tin cậy cao về một lỗi phát sinh.

Giám sát cơ sở hạ tầng CNTT trong công nghiệp với PRTG: phương pháp xác định và thu thập dữ liệu cần thiết

Iworld.com.vn – Dữ liệu được xem như mục tiêu cốt lõi mà mọi hoạt động.

Cách xử lý mới với các cảm biến thử nghiệm trong PRTG Network Monitor

Iworld.com.vn – Như đã đề cập trong bài viết trước về phiên bản PRTG 21.1.65,.

PRTG phiên bản 21.3.69 với các cảm biến Veeam, AWS và Rittal mới

Iworld.com.vn xin gửi đến bạn đọc thông tin về phiên bản PRTG mới nhất dưới.

PRTG phiên bản 21.2.68 cho phép đăng nhập một lần thông qua Azure AD

Iworld.com.vn xin gửi đến bạn đọc thông tin về các tính năng mới của phiên.

PRTG 21.1.65 có thêm các cảm biến thử nghiệm cho HPE, Azure, Veeam và OPC UA

Iworld.com.vn – PRTG 21.1.65 là bản phát hành ổn định đầu tiên trong năm 2021.

Giới thiệu cảm biến Modbus TCP mới trong giám sát môi trường công nghiệp với PRTG

Iworld.com.vn xin gửi đến bạn đọc bài viết về cảm biến Modbus TCP trong PRTG..

Giám sát tình trạng của các nhà máy sản xuất sử dụng bộ điều khiển Siemens

Iworld.com.vn xin gửi đến bạn đọc bài viết về ứng dụng giám sát tình trạng.

Giải pháp của PRTG: Giám sát cơ sở hạ tầng CNTT trong ngành công nghiệp

Iworld.com.vn — Sự hội tụ IT/OT, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát.

Giám sát các thiết bị SNMP bằng cách sử dụng các tệp dữ liệu MIB từ nhà cung cấp

Với công cụ miễn phí này, bạn có thể nhập các tệp MIB và chuyển.