Ra mắt PTC Creo 3.0

Giới thiệu về PTC Creo 3.0 Ngày nay, các doanh nghiệp sản xuất đang phải.

10 lý do các nhà quản lý kỹ thuật chọn PTC Creo Elements/Direct Modeling

Nhiều nhà quản lý kỹ thuật thường phát hiện ra rằng các giải pháp CAD.

Các sản phẩm của PTC

PTC, Inc (trước đây là Parametric Technology Corporation) là một công ty chuyên về phần mềm máy tính thiết.