Hướng dẫn tính License Windows Server

Windows Server Core Licensing Calculator Datacenter Edition bao gồm các phiên bản ảo không giới.

Thông báo ngừng cung cấp Windows Server 2012- Ra mắt Server 2016

Thông báo ngừng cung cấp Windows Server 2012-Ra mắt Windows Server 2016 Thông báo chính.

Giải pháp hệ điều hành cho máy chủ Windows Server 2008, 2012

Windows Server đem tới tính năng mới, có giá trị cùng những cải tiến mạnh.

Windows 8 có bản patch vá lỗi bảo mật đầu tiên

Sau khi bán ra ngày 26/10, Microsoft mới đây công bố sắp tung ra bản.

Windows 8 có gì mới?

Ngoài giao diện mới, Windows 8 còn có rất nhiều thứ để bạn khám phá..