ZBrush – Phương thức mới để thiết kế xe cộ, Phần 2

Mảng lớn các công cụ dùng để trình bày Một trong những bước cuối cùng.

ZBrush – Phương thức mới để thiết kế xe cộ, Phần 1

“Từ những đường vẽ thô đến Concept cuối cùng.” Với ZBrush, bạn hoàn toàn có.

ZBrush – Góc nhìn mới về khoa học, Phần 2

Trình bày theo nhiều cách khác nhau ZBrush có một số công cụ để tạo.

ZBrush – Góc nhìn mới về khoa học, Phần 1

“Hiển thị những chi tiết mà không thể được lưu lại bằng ảnh chụp.” Bởi.

ZBrush – Từ viễn cảnh đến hiện thực, Phần 2

Từ khái niệm đến thế giới thực Các ngành công nghiệp khác cũng đang được.

ZBrush – Từ viễn cảnh đến hiện thực, Phần 1

“Từ viễn cảnh đến thực hiện: Những cơ hội sáng tạo mới.” ZBrush là ứng.

ZBrush trong ngành quảng cáo, Phần 2

Góc công nghệNội dung có thể tái sử dụng Với sự trợ giúp của bút.

Ứng dụng của Zbrush trong ngành công nghiệp quảng cáo, Phần 1

Zbrush trong ngành công nghiệp quảng cáo – “Creativity from another dimension is at your fingertips!”.

ZBrush – Sáng tạo vượt qua trí tưởng tượng, Phần 2

Tạo, Tổng hợp và Chia sẻ ZBrush có sẵn một công cụ kết xuất mạnh.

ZBrush – Sáng tạo vượt qua trí tưởng tượng, Phần 1

“Hãy khiến cho khả năng sáng tạo vượt qua sức tưởng tượng của bạn” Nuôi.