Giới thiệu phần mềm CAD/CAM – ZW3D 2 Axis và 3-Axis Machining

Thiết kế cơ khí là sự kết hợp của tính chặt chẽ và sự linh.

ZW3D 2022 – Phần mềm CAD/CAM đẳng cấp có gì mới?

ZW3D là phần mềm thay thế 1 số ứng dụng khác như Fusion 360, Solidworks,.