ZWSOFT, nhà cung cấp các giải pháp CAD cho ngành công nghiệp MCAD và AEC, đã công bố rằng ZWCAD Architecture
ZWCAD – Nên mua phần mềm dạng thuê bao hay vĩnh viễn?

17/06/2015 –  Đã bao giờ bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm.

ZWCAD sẽ tiếp tục cung cấp bản quyền vĩnh viễn

12/08/2015 Gần đây một số công ty CAD tuyên bố về việc dần dần chuyển đổi.