TeamViewer đã có mặt trên AWS marketplace for desktop apps

TeamViewer đã có mặt trên AWS

Khách hàng của Amazon WorkSpace bây giờ có thể đăng ký TeamViewer thông qua AWS Marketplace.

Ngày 9/3/2017 tại Tampa, FL – TeamViewer® đã công bố phát hành các ứng dụng trên AWS Marketplace for Desktop Apps rằng TeamViewer đã có mặt trên AWS dành cho các khách hàng đã đăng kí trên Amazon WorkSpace.

Các dịch vụ của Amazon WorkSpace thực hiện đầy đủ các công việc quản lý và bảo mật desktop computing được điều hành trên Amazon Web Services (AWS) Cloud. Giờ đây, người dùng của  Amazon WorkSpace sẽ có thêm nhiều lợi ích từ khả năng truy cập từ xa của TeamViewer.

Ngoài các dịch vụ tiên ích của Amazon WorkSpace như bảo mật, quản lí, cloud-based virtual desktop, khách hàng không cần lo lắng trong khi tìm kiếm, triển khai và quản lí môi trường phức tạp như khi thực hiện giải pháp Virtual Desktop Infrastructure (VDI) truyền thống – Amazon WorkSpaces đã nâng cấp các dịch vụ chăm sóc và bảo mật 1 cách hiệu quả. Người dùng sẽ  được cung cấp 1 thiết bị desktop chất lượng và các ứng dụng hữu ích khi TeamViewer đã có mặt trên AWS. AWS Marketplace for Desktop Apps cho phép khách hàng của Amazon WorkSpace chọn và triển khai các ứng dụng nhanh chóng khi họ thiết lập  trên Amazon WorkSpace và thực hiện ứng dụng hàng tháng.

Công cụ Hỗ trợ từ xa củaTeamViewer đã có mặt trên AWS cho phép khách hàng WorkSpace bất cứ lúc nào cũng được cung cấp và nhận hỗ trợ một cách dễ dàng để đảm bảo các vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Với TeamViewer, nguời dùng có thể truy cập máy tính từ xa trên một thiết bị khác ở một vị trí riêng biệt. Điều này không chỉ cho phép cung cấp virtual resources một cách dễ dàng mà còn bảo trì thuân lợi.

Alfredo Patron, Phó Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại TeamViewer, cho biết: “Các doanh nghiệp ở mọi quy mô đang dần chuyển sang điện tích đám mây để tạo ra môi trường CNTT linh hoạt. Khách hàng của chúng tôi hiện đang thiết lập trên Amazon WorkSpace và hưởng lợi từ AWS Marketplace for Desktop Apps thực hiện 1 cách dể dàng việc tìm kiếm theo như mô hình điện tích đám mây . Chúng tôi rất vui khi được cung cấp TeamViewer cho người dùng hiện tại và khách hàng mới bằng cách sử dụng Amazon WorkSpace.

Barry Russell –General Manager –  nhà phát triển kinh doanh toàn cầu của AWS Marketplace, phát biểu: “AWS Marketplace for Desktop Apps cho phép khách hàng của Amazon WorkSpace tìm kiếm nhanh chóng và triển khai các ứng dụng mà không tốn nhiều thời gian hay nguồn lực trong khi tìm kiếm. Chúng tôi rất vui  khi cộng tác với TeamViewer để các IT Managers có thể hỗ trợ người dùng trên Amazon WorkSpace. “

more recommended stories