Thanh công cụ Chaos Vantage trong V-Ray for 3ds Max.

Trang này cung cấp thông tin về thanh công cụ Chaos Vantage được tích hợp trong V-Ray cho 3ds Max.

Tổng quát


Chaos V-Ray cung cấp thanh công cụ Chaos Vantage với một vài công cụ tiện lợi và hữu ích giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tiến trình làm việc giữa V-Ray cho 3ds Max và Chaos Vantage. Thanh công cụ chỉ hiển thị nếu Chaos Vantage được cài đặt.

Trong số những công cụ mà nó cung cấp đó là Live Link, xuất và gửi .vrscenes từ 3ds Max sang Chaos Vantage, cũng như nhập các thay đổi từ Chaos Vantage sang 3ds Max.

Tính năng Live Link giúp bạn có thể nhìn thấy ngay những thay đổi được thực hiện trong V-Ray cho 3ds Max mà không cần xuất và nhập .vrscenes trong Chaos Vantage.

! Live Link hiện đang trong giai đoạn thực nghiệm.

Những chức năng của thanh công cụ


 

Nút
Mô tả

Bắt đầu phiên Live Link giữa 3ds Max và Chaos Vantage. Để biết thêm thông tin về cách bắt đầu Live Link, hãy xem trang  Live Link.

 Xuất và gửi cảnh hiện tại dưới dạng .vrscene tĩnh đến Chaos Vantage.

Xuất và gửi phạm vi hoạt ảnh dưới dạng .vrscene đến Chaos Vantage.

 Mở các thay đổi Nhập từ hộp thoại Chaos Vantage.

Nhập các thay đổi từ hộp thoại Chaos Vantage


Cameras  – Khi được kích hoạt, các điểm nhìn của máy ảnh sẽ được nhập vào.

Animated camera – Khi được kích hoạt, các rãnh ghi của camera hoạt hình từ Chaos Vantage được nhập dưới dạng một camera hoạt hình.

Overwrite existing – Khi được kích hoạt, tất cả các đối tượng hiện có trong phân cảnh của 3ds Max sẽ được ghi đè bằng các đối tượng từ Chaos Vantage

Set time range –miền thời gian hiện tại được điều chỉnh để phù hợp với độ dài hoạt ảnh từ Chaos Vantage.

Open Log – Mở nhật ký máy để liệt kê các hành động và quy trình được thực thi bởi tập lệnh. Chức năng này hữu ích để tìm và khắc phục lỗi cảnh nếu có sự cố. Vị trí mặc định là C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\MAXVERSION – 64bit\ENU\scripts

Visit online docs – Mở tài liệu trực tuyến Chaos tại Nhập các thay đổi từ Chaos Vantage Script.

Import – Mở cửa sổ trình duyệt để chỉ định tệp Vantage Scene (.vantage) để nhập.


Trong các liên kết dưới đây, bạn có thể tìm thấy thông tin hữu ích về cách làm việc với tính năng Chaos Vantage Live Link:


Hãy tìm hiểu và tải ngay V-Ray tại website được ủy quyền tại Việt Nam bởi tập đoàn Chaos Group tại đây

Đón xem những thông tin về những tiện ích hữu ích của những sản phẩm khác của Iworld.com.vn tại đây

Biên dịch bởi Phạm Hồng Hiệp – Iworld.com.vn