Thay thế License ESET khi bị mất

IWorld – Thay thế License ESET khi bị mất từ.

I. Truy cập trang Lost License Page ->Nhập mail đã đăng kí License.

II.Dừng ESET Remote Administrator Service.

1.Vào Start -> Run -> services.msc.

2.Chọn ESET Remote Administrator Server -> Chọn Stop.

III.Xóa License cũ

1.Vào đường dẫn C:\Program Files\ESET\ESET Remote Administrator\Server.

2.Xóa các file nếu có:

  • nod32ra.lic
  • nod32.lic

IV.Thêm License mới

1.Vào đường dẫn C:\Program Files\ESET\ESET Remote Administrator\Server.

2.Copy file .lic (file license mới) vào folder.

V.Khởi động lại  ESET Remote Administrator service

1.Vào Start -> Run -> services.msc.

2.Chọn ESET Remote Administrator Server -> Chọn Start.

Thái Kiệt

Theo iworld.com.vn

more recommended stories