Thông báo về việc cung cấp sản phẩm Windows 10 mới nhất

Ngày 04 tháng 08 năm 2015, Microsoft Việt Nam và toàn cầu chính thức ra thông báo về việc cung cấp dòng Windows 10 mới nhất với tên gọi và mã sản phẩm thay thế Windows 8.1 trước đây.

Bên cạnh đó, kể từ 29/7, người dùng đã đăng ký nâng cấp lên Windows 10 sẽ lần lượt nhận được thông báo việc nâng cấp miễn phí  đã sẵn sàng. Với khách hàng doanh nghiệp, Windows 10 sẵn sàng để triển khai kể từ 1/8/2015, các tổ chức đã mua cấp phép số lượng lớn (Volume Lincensing) có thể nâng cấp lên Windows 10 Enterprise và Windows 10 Education.

Thông báo dưới đây ap dụng cho phiên bản OLP GGWA mua hợp thức và nâng cấp

Chi tiết xem tại đây (Download PDF file)

 

more recommended stories