Tìm hiểu điều khiển Pivot Grid trong ASP.NET Web Forms Controls – DevExpress

iworld.com.vn – cùng tìm hiểu điều khiển pivot grid trong ASP.NET Web Forms Controls – DevExpress

DevExpress ASPxPivotGrid là giải pháp phân tích dữ liệu, khai thác dữ liệu và báo cáo trực quan một cách toàn diện cho các ứng dụng ASP .NET và cho phép bạn tạo bảng tổng hợp để phân tích dữ liệu đa chiều. Khi sử dụng Pivot Grid, một số lượng lớn dữ liệu có thể được tóm tắt và biểu diễn ở định dạng bảng chéo có thể được sắp xếp, tạo nhóm và lọc. Người dùng cuối có thể tùy chỉnh bố cục của báo cáo dựa trên các yêu cầu phân tích của họ bằng các thao tác kéo và thả đơn giản. Pivot Grid cũng hỗ trợ in và xuất sang các định dạng tệp khác nhau (chẳng hạn như PDF, XLS hoặc XLSX), cũng như trực quan hóa dữ liệu bằng cách sử dụng  DevExpress Chart Control hoặc KPI. Bài giới thiệu này chứa các tài liệu liên quan điều khiển ASPxPivotGrid.

Tạo Pivot Grid đầu tiên và liên kết nó với dữ liệu bằng cách áp dụng các hướng dẫn trực tuyến, video và tài liệu về sản phẩm.

Xem tất cả các bản demo có sẵn liên quan đến DevExpress Pivot Grid.

Bắt đầu tìm hiểu

 

PivotMainPage-GettingStarted

 

Nếu bạn là người lần đầu tiên sử dụng điều khiển Pivot Grid, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn, video sau đây và đọc các thông tin cơ bản về điều khiển Pivot Grid.

 • Các thành phần tích hợp cung cấp thông tin về những thành phần nào được bổ sung với PivotGridControl.
 • Kiến thức căn bản cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về mục đích và chức năng của điều khiển Pivot Grid.

Các chủ đề này trình bày chức năng cơ bản của điều khiển và cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách tạo các ứng dụng đơn giản với sự trợ giúp của điều khiển Pivot Grid.

Liên kết với dữ liệu

 

PivotMainPage-BindingToData

 

Các chủ đề trong phần này mô tả cách cung cấp dữ liệu cho ASPxPivotGrid.

Chủ đề tổng quan về liên kết với dữ liệu cung cấp thông tin chung về liên kết với cơ sở dữ liệu, tệp XML, khối OLAP,…

Nguồn dữ liệu OLAP mô tả cách kết nối với một khối trong máy chủ các dịch vụ phân tích của Microsoft (máy chủ OLAP) và cung cấp thông tin về các giới hạn chức năng PivotGridControl được áp đặt khi liên kết với máy chủ OLAP.

Chủ đề chế độ máy chủ cơ sở dữ liệu mô tả cách kết nối một Pivot Grid với cơ sở dữ liệu có số lượng lớn bản ghi mà không làm giảm hiệu suất.

Chủ đề các trường không liên kết mô tả khả năng tạo các trường không bị ràng buộc với bất kỳ trường nguồn dữ liệu nào và điền chúng bằng dữ liệu theo cách thủ công.

Định hình dữ liệu

 

PivotMainPage-DataShaping

 

Phần này mô tả các tính năng liên quan đến dữ liệu của Pivot Grid. Bao gồm: lọc dữ liệu, định dạng giá trị, sắp xếp và nhóm dữ liệu, sử dụng tóm tắt,…

 • Chủ đề khối kết hợp mô tả cách một Pivot Grid xử lý (hoặc tổng hợp) dữ liệu cơ bản và hiển thị kết quả của các phép tính.
 • Chủ đề tạo nhóm cung cấp thông tin chung về tạo nhóm các giá trị trường trở thành các kiểu danh mục hoặc phạm vi.
 • Mục phân loại được sử dụng để sắp xếp lại các bản ghi để đáp ứng các cài đặt sắp xếp hiện tại. Tại đây bạn sẽ học cách giới hạn số lượng giá trị hiển thị, sắp xếp dữ liệu theo  cách tóm tắt hoặc thay đổi thứ tự sắp xếp.
 • Mục lọc cung cấp thông tin về các cách lọc dữ liệu khác nhau, từ các cách tiếp cận đơn giản đến các tiêu chí lọc phức tạp với nhiều điều kiện.

Phân tích dữ liệu

 

PivotMainPage-IntegrationWithChart

 

 

Phần này minh họa các tính năng mạnh mẽ giúp tổ chức, phân tích và diễn giải dữ liệu của Pivot Grid.

 • Tích hợp với điều khiển biểu đồ mô tả cách trực quan hóa dữ liệu được hiển thị trong Pivot Grid bằng cách sử dụng điều khiển biểu đồ. Đặt điều khiển Pivot Grid làm nguồn dữ liệu điều khiển biểu đồ và hiển thị dữ liệu của bạn dưới dạng thanh, vùng, đường và nhiều dạng khác. Ở phần này, bạn sẽ học cách tùy chỉnh điều khiển Biểu đồ để hiển thị dữ liệu Pivot Grid.
 • Các chỉ báo hiệu suất chính (KPIs) giới thiệu tính năng định dạng có điều kiện lấy cảm hứng từ Microsoft Excel cho phép bạn thay đổi giao diện của các ô riêng lẻ dựa trên các điều kiện cụ thể. Tính năng này giúp làm nổi bật thông tin quan trọng, xác định xu hướng và các ngoại lệ, đồng thời so sánh dữ liệu bằng cách sử dụng bộ sưu tập các quy tắc định dạng. Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu cách thay đổi giao diện của các ô điều khiển Pivot Grid tùy thuộc vào dữ liệu ô hoặc một biểu thức.

Định dạng dữ liệu

 

PivotMainPage-DataFormatting

 

PivotGridControl cho phép bạn định dạng văn bản hiển thị của các ô dữ liệu, giá trị trường, tóm tắt, tổng và tổng giá trị lớn khi chúng được hiển thị trên màn hình. Bạn có thể áp dụng các chuỗi định dạng tiêu chuẩn hoặc triển khai một trình định dạng tùy chỉnh. Phần này cung cấp thông tin chung về định dạng dữ liệu.

 • Chủ đề định dạng tiêu chuẩn cung cấp thông tin chung về định dạng.
 • Chủ đề định dạng tùy chỉnh mô tả cách hiển thị văn bản tùy chỉnh trong các ô dữ liệu riêng lẻ.

Bố cục

 

PivotMainPage-Layout

 

Phần này mô tả các cách mà bạn có thể quản lý bố cục của điều khiển ASPxPivotGrid. Điều này bao gồm việc thay đổi bố cục của các trường và ô dữ liệu, lưu và khôi phục bố cục tổng thể của lưới,…

 • Chủ đề vị trí và thứ tự của trường mô tả nơi có thể đặt các trường nguồn dữ liệu.
 • Chủ đề các tập hợp trường cung cấp thông tin về cách sắp xếp các trường thành các nhóm. Người dùng cuối không thể tách các trường này bằng cách kéo một trong số chúng đến một khu vực khác hoặc ẩn nó trên biểu mẫu tùy chỉnh.
 • Bố cục cô đọng cho giá trị hàng phân cấp mô tả cách có thêm không gian theo chiều ngang mà không phải bỏ sự đặc biệt giữa các giá trị hàng phân cấp.
 • Biểu mẫu tùy chỉnh là một cửa sổ hoặc một điều khiển độc lập cho phép người dùng cuối dễ dàng tùy chỉnh bố cục pivot grid bằng cách ẩn và sắp xếp lại các trường.
 • Phần lưu và khôi phục bố cục mô tả cách lưu thông tin trên bố cục của Pivot Grid, sau đó khôi phục thông tin đó. Thông tin này bao gồm tất cả các cài đặt kiểm soát khả năng hiển thị và kích thước của các yếu tố hình ảnh, các cài đặt giao diện của chúng, lọc, sắp xếp,…
 • Phần Paging và Scrolling cung cấp thông tin về cách điều hướng qua dữ liệu bằng cách sử dụng trang và thanh cuộn.

Giao diện

 

PivotMainPage-Appearance

 

Giao diện của điều khiển Pivot Grid có thể được tùy chỉnh theo một số cách. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt kiểu cho từng ô riêng lẻ, sử dụng cài đặt kiểu của điều khiển hoặc sử dụng mẫu. Phần này cung cấp tất cả các thông tin cần thiết về tạo kiểu và tạo khuôn mẫu.

 • Tùy chỉnh giao diện
 • Tùy chỉnh giao diện của các ô riêng lẻ
 • Các phần tử ASPxPivotGrid giúp hỗ trợ các mẫu

Xuất dữ liệu

 

PivotMainPage-Export

 

Điều khiển Pivot Grid cho phép bạn xuất dữ liệu của nó sang tệp hoặc luồng ở nhiều định dạng khác nhau. Phần này chứa các chủ đề cung cấp thêm thông tin về tính năng này.

Các tính năng Design-Time

 

PivotMainPage-DesignTimeFeatures

 

Phần này mô tả trình chỉnh sửa thời gian thiết kế cho phép bạn tùy chỉnh cài đặt trường, bố cục và giao diện. Ví dụ: ASPxPivotGrid Designer cho phép bạn tùy chỉnh các trường và nhóm và quản lý các biến phía máy khách.

 

Các đặc tính khác

Để biết thêm thông tin về điều khiển Pivot Grid, hãy xem các phần thông tin sau.

 

Biên dịch bởi Anh Đức – iworld.com.vn