Tìm hiểu về Inclusion và Diversity trong PTC

Cùng Iworld.com.vn tìm hiểu về Inclusion và Diversity trong PTC

Thúc đẩy một môi trường hòa nhập và đa dạng

Một nền văn hóa hòa nhập bắt đầu bằng việc tuyển dụng, phát triển và duy trì một lực lượng lao động đa dạng và đầy nhiệt huyết. Chúng tôi tin rằng nhân viên làm việc tốt nhất khi họ cảm thấy họ thuộc về và những lợi ích đó chỉ có thể được thực hiện khi tất cả nhân viên cảm thấy an toàn và được trao quyền trở thành con người thật của họ mỗi ngày. PTC đã ưu tiên Inclusion và Diversity (I&D) như một phần của các mục tiêu chiến lược toàn công ty của chúng tôi, thể hiện cam kết mạnh mẽ từ tất cả nhân viên, bắt đầu từ ban lãnh đạo công ty của chúng tôi.

Employee Resource Groups

Employee Resource Groups (ERG) là các nhóm nhân viên tham gia cùng nhau tại PTC dựa trên các đặc điểm chung, kinh nghiệm sống hoặc mối quan tâm xung quanh các hoạt động cụ thể. ERG cung cấp cho nhân viên các cơ hội lãnh đạo, cố vấn và kết nối có giá trị tại PTC, đồng thời là một yếu tố góp phần vào khả năng của chúng tôi trong việc xây dựng một môi trường làm việc toàn diện hơn.

AE @ PTC

Sứ mệnh: Trao quyền và cung cấp cho các thành viên các công cụ và nguồn lực để phát triển sự nghiệp của họ đồng thời thể hiện các khía cạnh văn hóa khác nhau của văn hóa châu Á cho tất cả nhân viên PTC.

BE @ PTC

Sứ mệnh: Thúc đẩy sự phát triển của cá nhân và tập thể thông qua các nguồn lực khác nhau cho nhân viên da đen tại PTC.

Energize

Sứ mệnh: Xây dựng một cộng đồng tập trung vào thể dục và sức khỏe toàn cầu cũng như mạng lưới hỗ trợ để chia sẻ kiến thức và khuyến khích khi chúng ta tiến bộ trên hành trình cá nhân của mình.

Gia đình

Sứ mệnh: Trao quyền cho cha mẹ và người chăm sóc ở mọi giai đoạn trong cuộc sống để thành công cả ở văn phòng và ở nhà với một hệ thống hỗ trợ nơi họ có thể đặt câu hỏi, dựa vào nhau và học hỏi từ những kiến thức phong phú của cha mẹ / người chăm sóc tại PTC và từ các chuyên gia bên ngoài.

Green

Sứ mệnh: Cung cấp các công cụ và tài nguyên giúp trao quyền cho nhân viên toàn cầu khám phá, thúc đẩy và hỗ trợ các thực hành xanh, bền vững cả ở nhà và tại nơi làm việc.

HOLA

Sứ mệnh: Huy động nhân viên Latino và Hispanic nắm lấy và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp, nâng cao nhận thức về sự đa dạng trong PTC, đồng thời tăng cường tác động và đóng góp kinh doanh của PTC.

Innovation

Sứ mệnh: Tìm kiếm và chia sẻ thông tin và ý tưởng về các công nghệ đột phá và theo cấp số nhân để mọi người tại PTC có thể cảm thấy được truyền cảm hứng và thúc đẩy sự đổi mới trong cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân của họ.

PRISM

Sứ mệnh: Tạo ra một văn hóa chấp nhận và thấu hiểu toàn diện tại PTC cho nhân viên thuộc mọi khuynh hướng tình dục và bản dạng giới.

S.M.A.R.T.

Sứ mệnh: Cung cấp sự hỗ trợ, cơ cấu và không gian chào đón nhân viên thuộc mọi neuro-abilities thông qua giáo dục, đào tạo quản lý và kể chuyện.

Veterans of PTC

Sứ mệnh: Mở rộng và tích hợp tiếng nói và kinh nghiệm lâu năm để nâng cao tương lai của PTC.

Women of PTC

Sứ mệnh: Tạo ra một cộng đồng toàn cầu, nơi phụ nữ, bất kể cấp độ hay vị trí, có thể hỗ trợ, kết nối và phát triển cá nhân cũng như nghề nghiệp.

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác về PTC tại đây

Biên dịch bởi Thanh Bình – Iworld.com.vn