Tìm hiểu về PTC Romania

Cùng Iworld.com.vn tìm hiểu về PTC Romania

Xây dựng sự nghiệp của bạn tại PTC Romania

Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng một môi trường chính trực và tin cậy, thúc đẩy tinh thần đồng đội ở cả cấp phòng ban và toàn công ty. Văn hóa của chúng tôi là một trong những sự sáng tạo, trao quyền và quan tâm đến khách hàng, cộng đồng và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng những nhân viên tuyệt vời rất quan trọng đối với sự thành công của công ty, đó là lý do tại sao chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn!

PHÚC LỢI CỦA PTC ROMANIA

Chúng tôi coi trọng hạnh phúc của nhân viên và muốn đảm bảo họ có thể phát triển trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Là một phần của PTC, bạn sẽ có quyền tiếp cận vào các lợi ích độc đáo giúp tăng cường sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc của bạn. Hãy xem một vài lợi ích dưới đây.

  • KẾ HOẠCH SỨC KHỎE: Chương trình sức khỏe ngoại trú và nội trú tư nhân
  • BẢO HIỂM NHÂN THỌ: Kế hoạch Hưu trí Tư nhân và Kế hoạch Bảo hiểm Nhân thọ
  • CÂN BẰNG GIỮA CUỘC SỐNG VÀ CÔNG VIỆC: Lịch làm việc linh hoạt, nghỉ sinh nhật, PTO hào phóng

Chúng tôi đang có trụ sở ở đâu?

Văn phòng PTC Bucharest: Splaiul Independentei 319 G, Bucharest, Romania

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác về PTC tại đây

Biên dịch bởi Thanh Bình – Iworld.com.vn