Triển khai hoặc cập nhật ESET Endpoint Products sử dụng push install (6.x)

IWorld – Triển khai hoặc cập nhật ESET Endpoint Products sử dụng push install (6.x)

1.Đăng nhập ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) trên trình duyệt.

2. Vào Admin -> Client Tasks -> Operating system -> Software install -> New.

3.Trong mục Basic

Nhập tên và mô tả. Mục TASK chọn Softwarw Install.

4. Trong mục Settings chọn I agree with application End User Agreement.

5. Chọn <CHOOSE ESET LICENSE> -> chọn License.

6.Package to install có hai tùy chọn để chọn các gói sẽ được cài đặt trên client.

a.Gói có sẳn.

Chọn <CHOOSE PACKAGE> -> chọn phiên bản cần cài đặt.

b.Install by direct package URL: Nhập URL gói cài đặt.

ESET Endpoint Security 6

ESET Endpoint Antivirus 6

7. Summary:Nhấn Finish để hoàn tất.

8. Chọn Create Trigger.

9.Nhập tên ở mục Trigger description.

10.Mục TAGET -> Chọn  Add computers hoặc Add groups.

11.Chọn máy tính cần cài -> OK.

12.Mục Trigger -> Chọn Trigger Type -> Finish.

Video hướng dẫn chi tiết:

Thái Kiệt

Theo iworld.com.vn

more recommended stories