Trung tâm đăng nhập khách hàng Solidworks

Khách hàng

SOLIDWORKS Customer Portal

Truy cập một loạt các nguồn lực kỹ thuật bao gồm cả phần mềm và Service Pack, Downloads, và Knowledge Base

Log in
Đối tác

SOLIDWORKS Partner
Program

Tìm kiếm các chương trình có giá trị, Marketing, và các thông tin kỹ thuật

Log in
Đại lý

VAR Resource Center

Công cụ cho các đại lý về các sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị, bán hàng, cấp phép, hỗ trợ, và nhiều hơn nữa.

Log in
 MySolidWorks

Nơi bạn có thể tìm thấy tất cả mọi thứ về SOLIDWORKS. Giải đáp thắc mắc, tìm hiểu thêm và chia sẻ thông tin

 SOLIDWORKS Forum

Đặt câu hỏi và tương tác với các thành viên khác trong cộng đồng.