Trung tâm hỗ trợ và download, cấp phép bản quyền phần mềm Rhino 3D

Trung tâm hỗ trợ


  Windows

  Đối với Mac 
Tài liệu cho Windows Tài liệu cho Mac
> Top các câu hỏi thường gặp

Yêu cầu hệ thống của Rhino?

Các trường hợp không thể cài đặt Rhino?

Làm thế nào để tìm thấy License key?

– Tôi có thể tìm thấy license key cũ ở đâu?

– Làm thế nào để sửa chữa một lỗi xác nhận?

– Rhino có thể được cài đặt trên nhiều máy tính?

– Tại sao màn hình trông không chính xác?

– Các câu hỏi thường gặp

> Top các câu hỏi thường gặp

 Yêu cầu hệ thống của Rhino?

– Rhino cho Mac khác nhau?

– Làm thế nào để sửa chữa “ảnh đĩa” lỗi?

– Làm thế nào để tìm thấy license key của tôi?

– Các tập tin 3DM cũ tương thích?

 Rhino có thể được cài đặt trên nhiều máy tính?

– Các câu hỏi thường gặp

Download dùng thử các sản phẩm Rhino

Cấp phép bản quyền


– Hình thức cấp phép: Single user (Dùng cho cá nhân)

– Có thể sử dụng “The Zoo” để chia sẻ license miễn phí trong môi trường Network