Visual Studio 2013 Update 3 Preview đã được Microsoft cho ra mắt

Visual Studio 2013 Update 3 CTP1 bao gồm các bản cập nhật phần mềm mới nhất, bổ sung một số tính năng và sửa chữa lỗi. Microsoft đã phát hành Visual Studio 2013 Update 3 Community Technology Preview 1 (CTP 1)

Microsoft ra mắt Visual Studio 2013 Update 3 Preview

Tạp chí VisualStudio cũng đã báo cáo các tính năng có trong bản cập nhật này, nó bao gồm :

  • Hồ sơ, với hiệu suất mở rộng và chẩn đoán trung tâm.
  • IntelliTrace bây giờ đã tích hợp chặt chẽ hơn với các ứng dụng Insights.
  • Công cụ kiểm tra, bây giờ cho phép tùy biến và tùy chỉnh làm việc cho kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm.
  • Visual Studio IDE, với nhiều cải tiến CodeLens, mã bản đồ, Debugger và chức năng nhị phân.
  • Debugger có một nâng cấp thú vị: gỡ lỗi hỗ trợ cho các ứng dụng x86 và được xây dựng trong NET Native . . . NET Native đã phát hành và phát triển một bản Preview vào tháng Tư, đó là một trình biên dịch giữa hiệu suất của C + + mã nguồn gốc và hiệu quả của C # quản lý mã . Phiên bản đầu tiên của . NET Native chỉ được hỗ trợ x64.

Bạn có thể tìm hiểu thêm bản Update 3 Preview này tại đây và bạn có thể tải về bản Preview của Microsoft tại đây.

Theo: Quantrimang

more recommended stories