Wake-On-LAN hiện đã có trên máy chủ New Native Linux của TeamViewer

Wake-On-LAN hiện đã có trên máy chủ New Native Linux của TeamViewer. Giải quyết các yêu cầu bổ sung của quản trị viên hệ thống, bao gồm hỗ trợ Wake-On-LAN, phân công các tài khoản TeamViewer thông qua GUI và các khả năng điều chỉnh bổ sung.

Bản xem trước được cập nhật có sẵn ngay bây giờ. Xem Link bên dưới:

https://www.teamviewer.com/en/download/linux/

Support of Wake-On-LAN

Wake-On-LAN hiện đã có trên máy chủ Linux của TeamViewer cho phép người dùng sử dụng các thiết bị Linux. Ngoài ra, bo mạch chủ, card mạng và quản lý năng lượng của thiết bị Linux cũng cần hỗ trợ Wake-On-LAN.

Account Assignment via GUI

Các thiết bị Linux bây giờ có thể được gán cho một tài khoản TeamViewer hiện có qua máy khách TeamViewer. Các chủ sở hữu tài khoản chia sẻ địa chỉ liên hệ của họ với nhau để hỗ trợ nhóm rộng hơn. Duy trì các thiết bị liên tục 24/7.

Setting “Confirm all” for additional security

Các biện pháp phòng ngừa an toàn bổ sung với việc sử dụng Máy chủ Linux có thể được cung cấp thông qua các cài đặt kiểm soát truy cập. Người dùng phải đảm bảo rằng tất cả các thiết lập phải được xác nhận trực tiếp từ chính thiết bị đó. Chọn “Confirm all” trong menu “Remote Control” của “Advance settings for connections to this computer”.

Changes require administrative rights

Bản cập nhật mới nhất của Máy chủ Linux được giới hạn cho quản trị viên hệ thống bằng một cú nhấp chuột.Thực hiện dễ dàng bằng cách chọn ” Changes require administrative rights on this computer” trong phần ” Advanced” của ” TeamViewer options”.

Chi tiết xem tại: https://www.teamviewer.com/en/company/press/teamviewer’s-new-native-linux-host-now-comes-with-wake-on-lan/

Có thể bạn quan tâm:

TeamViewer bổ sung tính năng Remote Task Manager trong Itbrain

more recommended stories