Windows 8 chính thức cho download từ Technet & MSDN

It's all go with Windows 8 today
It's all go with Windows 8 today

(iworld.com.vn)- Phiên bản cuối cùng của Windows 8 của Microsoft bây giờ đã có để tải về cho các  người dùng MSDN và TechNet. Cũng như  phiên bản Release to Manufacturing (RTM) , bản sao(copy) cuối cùng của hệ điều hành sẽ được phát hành trên hàng ngàn máy tính dùng Windows 8 vào ngày 26/10 tới đây. Khách hàng Microsoft Software Assurance sẽ nhận được bản RTM bits vào ngày 16/08, và khách hàng Volume License không có Bảo hiểm Phần mềm (Microsoft Software Assurance) sẽ có thể mua Windows 8 thông qua Microsoft Volume License Resellers (đại lý cấp phép Microsoft Volume License- giấy phép số lượng lớn )vào ngày 01 /9 tới đây.

It's all go with Windows 8 today
It’s all go with Windows 8 today

Mặc dù các bản cuối cùng có sẵn cho nhà phát triển của Microsoft và các chuyên gia IT, người tiêu dùng sẽ phải đợi cho đến khi 26/10 để mua bản chính hãng tại cửa hàng trực tuyến hoặc trực tiếp .

Thông tin chi tiết các phiên bản Windows 8 từ TechNet & MSDN:

Windows 8 (x86) – DVD (English)
Tên tập tin: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Mã SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62

Windows 8 (x64) – DVD (English)
Tên tập tin: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Mã SHA1: 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4

Windows 8 Enterprise (x86) – DVD (English)
Tên tập tin: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Mã SHA1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656

Windows 8 Enterprise (x64) – DVD (English)
Tên tập tin: en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Mã SHA1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82

Windows 8 Pro VL (x86) – DVD (English)
Tên tập tin: en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Mã SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0

Windows 8 Pro VL (x64) – DVD (English)
Tên tập tin: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Mã SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60

Cấu hình cần thiết để cài đặt Windows 8 (giống Windows 7)

  • Bộ xử lý- Processor: 1 gigahertz (GHz) hoặc hơn
  • RAM: 1 gigabyte (GB) (32-bit) hoặc 2 GB (64-bit)
  • Hard disk space (ổ cứng): 20 GB
  • Graphics card (đồ họa) : Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM driver

Additional requirements to use certain features:

  • To use touch, you need a tablet or a monitor that supports multitouch.
  • To access the Windows Store and to download and run apps, you need an active Internet connection and a screen resolution of at least 1024 x 768.
  • To snap apps, you need a screen resolution of at least 1366 x 768.
  • Internet access (ISP fees might apply)

more recommended stories