Xem datasheet của Creo Ansys Simulation

Cùng Iworld.com.vn tìm hiểu về datasheet của Creo Ansys Simulation

Với Creo Ansys Simulation, PTC và Ansys đưa sức mạnh của mô phỏng tiêu chuẩn vàng vào tầm tay của kỹ sư thiết kế. Creo Ansys Simulation cung cấp mô phỏng độ chính xác cao để tinh chỉnh và xác thực thiết kế. Hơn hết, các tính năng không yêu cầu kiến thức chuyên môn để sử dụng và có thể truy cập thông qua giao diện người dùng Creo quen thuộc. Bạn có thể phân tích mô hình của mình và nhanh chóng xác định các vùng có vấn đề. Sau khi cập nhật thiết kế, bạn có thể dễ dàng chạy lại phân tích mà không cần tạo lại.

Xem thêm tại: creo_ansys_simulation_datasheet-1-lg-1 (2)

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác về PTC tại đây

Biên dịch bởi Thanh Bình – Iworld.com.vn