ZWCAD 2017 bản cập nhật sp1 đã có mặt với nhiều tính năng mới

ZWCAD 2017 bản cập nhật sp1 đã có mặt
với nhiều tính năng mới

 

ZWCAD 2017 bản cập nhật sp1 bao gồm nhiều tính năng mới, cãi thiện tốc độ thiết kế bao gồm Tool Palettes, Dynamic Blocking editting, Aglign và ZWCAD to Word.

ZWCAD 2017 bản cập nhật sp1

 

Tool Palettes – Cung cấp khả năng thêm các block, lệnh và các hatches trong các tab windows. Kéo các tool vào các khung giao diện và các tool palettes sẽ tự động được khởi chạy. Với hơn 100 buit-in blocks. Người dùng luôn có thể làm được những gì mà họ muốn. Thêm vào đó việc xuất và chèn các file (xml) cho việc chia sẽ tài nguyên cũng được tối ưu hóa.

Dynamic Block – Cho phép người dùng hiệu chỉnh các thông số. Vì vậy không phải mất thời gian tạo các block mới với các kích thước khác nhau. Người sử dụng có thể tùy chỉnh các thông số trong properties của palettes cũng như trên các dynamic blocks.

Align – Hỗ trợ canh chỉnh các đối tượng 2D và 3D. Bằng các thao tác duy chuyển, xoay hay mở rộng các đối tượng. Các đối tượng hình học hay các điểm có sẵn có thể được canh chỉnh trực tiếp một cách chính xác mà không cần thực thi các câu lệnh (command).

ZWCAD to Word – Các đối tượng được tạo trong ZWCAD có thể được copy-paste trực tiếp sang Microsoft Word hay Excel. Tính năng này cực kì hữa dụng. Đặc biệt khi người dùng cần xuất các bản vẽ sang văn bản tài liệu.

Trong ZWCAD 2017 bản cập nhật sp1 một số các tính năng khác cũng được nâng cấp và cãi thiện đáng kể như bao gồm các buttons lớn hơn cho toolbars, revolve, extrude v.v..

Biên soạn : Tạ Trung Tín (iworld.com.vn)

more recommended stories