12/08/2015 Gần đây một số công ty CAD tuyên bố về việc dần dần chuyển đổi tất cả các lựa chọn mua phần mềm sang Thuê Bao Desktop. Việc mua license vĩnh viễn cho người sử dụng phần mềm cá nhân sẽ không còn được áp dụng sau ngày 31/01/2016. Trái ngược với bối cảnh này, ZWCAD vẫn cam kết tiếp tục cung cấp license vĩnh viễn và sẽ cảnh báo người dùng về những hạn chế của việc đăng ký thuê bao.

 Đăng ký thuê bao tốn kém hơn khi sử dụng dài hạn.

Tiết kiệm chi phí ban đầu không đồng nghĩa với việc đăng ký thuê bao sẽ tiết kiệm hơn, đặc biệt là khi bạn có ý định sử dụng các chương trình CAD trong thời gian lâu dài.. Để giúp bạn hình dung cụ thể về giá thành chênh lệch giữa ZWCAD+ và một phần mềm CAD khác, chúng tôi đã tạo một bảng so sánh dưới đây.

Bieu do CAD Cost

Đăng ký thuê bao làm mất quyền sở hữu của bạn.

Phần mềm là một tài sản kinh doanh. Thay đổi hình thức mua license tức là đang xóa bỏ đi quyền sở hữu tài sản đó. Một khi bạn dừng trả phí thuê bao, bạn sẽ mất quyền sở hữu sản phẩm đó. Rõ ràng, mô hình kích hoạt license mới được thiết kế nhằm tạo ra một nguồn thu nhập ổn định và phụ thuộc vào các công ty CAD. Điều này giúp họ kiểm soát việc tăng giá sản phẩm thậm chí cao hơn và người dùng sẽ phải trả chi phí này hoặc là mất quyền truy nhập vào các phần mềm của họ.

jane

Sự ra đời của đăng ký thuê bao, ở một gốc độ nào đó, đang loại bỏ lựa chọn mua license vĩnh viễn của bạn, ở một gốc độ khác, tạo cho bạn cơ hội để chuyển sang các phần mềm CAD khác. Bởi lẽ còn các nhà cung cấp phần mềm CAD khác như ZWCAD Design sẽ tiếp tục cung cấp hình thức mua license vĩnh viễn. bên cạnh đó, ZWCAD+ không chỉ là phần mềm hiểu quả về giá thành mà còn là phần mềm với đầy đủ hầu hết các tính năng cho nhu cầu thiết kế của bạn. Điều mà sẽ tạo ra sự thay thế thuyết phục.

 

About ZWCAD Design

ZWCAD Software Co., Ltd. Là công ty quốc tế cung cấp phần mềm CAD với mạng lưới trên 300 partner trên hơn 80 quốc gia và khu vực. Sản phẩm ZWCAD được sử dụng bởi các nhà thiết kế CAD rộng khắp trong ngành công nghiệp xây dựng và gia công chế tạo.

ZWCAD

ZW3D

 

Biên dịch : Tạ Trung Tín ( iworld.com.vn )