PACISOFT trở thành đối tác vàng Adobe (Adobe Gold Partner)

Với việc chính thức trở thành đối tác Vàng (Gold Partner) của Adobe về mảng Adobe.

Eset chỉ định PACISOFT là Đối tác Vàng (Gold Partner of Eset)

Chính thức trở thành đối tác chiến lược quan trọng  của tập đoàn Eset tại.