Báo cáo nội dung

Áp dụng cho

• Nội dung dịch chưa hoàn thiện
• Nội dung cần cải thiện
• Nội dung cần bổ sung
• Vi phạm nội dung hoặc tiêu chuẩn cộng đồng
• Vi phạm bản quyền

Bạn sẵn lòng đóng góp một bản dịch tốt hơn?

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Iworld.com.vn cho dù đã lướt qua hoặc đọc cụ thể những bài viết của chúng tôi. Nếu trong quá trình nắm bắt nội dung còn thiếu sót hoặc chưa hoàn chỉnh về mặt ngữ nghĩa, lủng củng hay khó hiểu, chúng tôi rất tiếc vì bạn đã gặp những trải nghiệm chưa hoàn hảo đó.

Rất hoan nghênh nếu bạn đóng góp một bản dịch tốt hơn cho chúng tôi qua email admin@iword.com.vn. Sau khi xem xét bản dịch hoàn thiện, chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật và trả thù lao cho bạn theo bài viết đóng góp.

Báo cáo các nội dung khác

Nếu bạn muốn báo cáo điều gì đó ví dụ Nội dung cần cải thiện, bổ sung hoặc trái với Tiêu chuẩn cộng đồng Internet, hãy gửi email cho chúng tôi với đường dẫn hoặc hình chụp cần báo cáo về admin@pacisoft.com.

Chúng tôi sẽ tiến hành cải thiện, gỡ bỏ những nội dung, tài liệu hoặc bất cứ gì vi phạm về bản quyền hoặc tiêu chuẩn cộng đồng.

Báo cáo về Copy nội dung từ Iworld.com.vn

Nếu bạn phát hiện một trang web nào đó đang cố gắng Copy nội dung bài viết, hình ảnh của Iworld.com.vn. Bạn cũng có thể gửi (các) đường dẫn tới email admin@iworld.com.vn.

Chính sách của chúng tôi là đáp lại những thông báo rõ ràng và cụ thể liên quan đến nội dung bị cáo buộc vi phạm bản quyền. Hình thức thông báo, xử lý mà chúng tôi thực hiện thường dựa trên báo cáo đến Công cụ tìm kiếm, Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA), đồng thời cung cấp email hoặc văn bản để đề nghị các cá nhân/ tổ chức đã copy nội dung của chúng tôi. Khi nhận được thông báo yêu cầu gỡ bỏ hợp lệ, nhóm của chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận xem thông báo có đầy đủ không và kiểm tra xem còn vấn đề nào khác hay không. Nếu thấy rằng thông báo đã đầy đủ và không còn vấn đề nào khác, thì chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp kể trên để đảm bảo rằng nội dung của Iworld.com.vn được tôn trọng.