Hướng dẫn sử dụng bảng Settings Vray

Để bắt đầu đọc bài viết về bảng Setting Vray này mình có một số.

Tổng hợp các sản phẩm của V-ray

V-Ray là một chương trình cài đặt thêm vào phần mềm đồ họa 3D để kết.

Nhà cung cấp và phân phối V-ray bản quyền tại Việt Nam

V-ray là gì?  V-Ray là một plugin render. Nó là một plugin, có nghĩa là.