Giới thiệu về công nghệ CrowdStrike Threat Graph

CrowdStrike Threat Graph – Ngăn chặn vi phạm thông qua sức mạnh của phân tích đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng hiển thị trong thời gian thực.

Xây dựng các Block để ngăn chặn các vi phạm an ninh mạng

Việc ngăn chặn vi phạm bằng cách sử dụng dữ liệu và phân tích quy mô đám mây yêu cầu một nền tảng tích hợp chặt chẽ. Mỗi chức năng đóng một phần quan trọng trong việc phát hiện các mối đe dọa hiện đại và phải được thiết kế và xây dựng với tốc độ, quy mô và độ tin cậy với CrowdStrike Threat Graph.

  • Capture: Phần cứng và phần mềm cần thiết thu thập và index hàng trăm GB mỗi ngày raw endpoint data.
  • Enrich: threat intelligence, bối cảnh và mối tương quan về mối đe dọa.
  • Analyze: Phần cứng và phần mềm, phân tích dữ liệu trên đám mây để tìm hoạt động đáng ngờ.
  • Search: Công cụ truy vấn giúp tìm kiếm realtime trên toàn bộ nội dung dữ liệu được lưu trữ.
  • Store: Dự phòng cao, lưu trữ doanh nghiệp hiệu suất cao.
  • Deploy & Maintain: Cần có nhân viên để triển khai, bảo trì và nâng cấp tích hợp.

Dừng các vi phạm & ít tốn kém hơn

Chỉ CrowdStrike cung cấp giải pháp hoàn chỉnh, hiệu quả ngay lập tức để ngăn chặn vi phạm. CrowdStrike Threat Graph cung cấp một nền tảng ngăn chặn vi phạm mang lại giá trị tức. Hiệu quả từ ngày đầu tiên mà không cần dịch vụ tư vấn và chi phí bảo trì. Threat Graph dự đoán, điều tra và săn lùng với một phần nhỏ chi phí.

CrowdStrike Threat Graph giảm chi phí TCO gấp 7.5 lần

Tính năng chính của Threat Graph

Threat Graph giữ dữ liệu lâu hơn

Phát hiện mối đe dọa đang xảy ra thời điểm hiện tại, quá khứ hoặc những trường hợp đã gặp. CTG duy trì nhiều loại dữ liệu trên đám mây, bảo mật khỏi tấn công giả mạo và đánh cắp. Giúp đảm bảo doanh nghiệp được trang đủ kiến thức, để hiểu các mối đe dọa hiện đại.