Chính sách cấp phép bản quyền ESET

ESET có các chính sách cấp phép bản quyền/licensing cho phân khúc Business linh hoạt.

3 ưu điểm vượt trội

License chuẩn công nghiệp: Tất cả các giải pháp kinh doanh và gói kinh doanh của ESET đều sử dụng một cấp phép duy nhất cho tất cả các sản phẩm đi kèm.

License grouping: Cho phép bạn nhóm nhiều giấy phép trong một tài khoản, với địa chỉ email do người dùng xác định và mật khẩu của riêng bạn để làm cho giấy phép theo dõi dễ dàng.

Cập nhật giấy phép minh bạch: Giấy phép phần mềm bản quyền của bạn được cập nhật tự động sau khi nâng cấp giấy phép, gia hạn hoặc bất kỳ sửa đổi nào khác.

Unilicense của ESET và ưu điểm

Unilicense bao gồm các hệ điều hành máy tính, điện thoại thông minh (smartphone), máy tính bảng và máy chủ tệp (file server) phổ biến nhất, cho phép bạn kết hợp và phối hợp bảo vệ điểm cuối giữa các thiết bị. Bạn có thể chuyển sang một nền tảng khác mà không phải mua thêm giấy phép.

 

Unilicense hỗ trợ :

  • Máy tính: Windows, Mac, Linux.
  • Điện thoại thông minh và máy tính bảng: Android.
  • Máy chủ tệp: Windows, Linux, BSD, Solaris.

Ưu điểm

  • ESET Unilicense bao gồm tất cả các cơ sở, cho phép bạn kết hợp bảo vệ điểm cuối (endpoint) mà không lãng phí một giấy phép nào.
  • Bạn có thể chuyển bảo vệ của mình từ nền tảng này sang nền tảng khác bất kỳ lúc nào trong thời hạn giấy phép mà không phải mua thêm giấy phép bản quyền.
  • Bạn có thể chuyển giấy phép ESET hợp lệ sang một máy tính hoàn toàn mới từ máy tính gốc ban đầu. Ngoài ra, bạn có thể chuyển từ HĐH này sang HĐH khác.